Presentació

PROJECTE QR (Expedient Nº PI13/00464)

Tecnologies de reconeixement òptic aplicades a la Trazabilidad i l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) de les barreges nutrients parenterals 

Codi QR d'accés al Blog

Codi QR d’accés al Blog

Les barreges nutrients parenterals (NP), durant el seu procés de preparació/conservació/distribució/administració presenten riscos de contaminació microbiològica, química i física que cal controlar amb alts nivells d’excel·lència, ja que les conseqüències d’aquests potencials riscos poden implicar greus danys als pacients.

Objectiu: Instaurar el control de la Trazabilitat al procés i determinar els perills que hagen de ser caracteritzats per a implantar el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i, en conseqüència, establir la gestió de la qualitat en tot el procés.

Finalitat del projecte: Aquest projecte proposa generar un sistema integral informatitzat de control/verificació del procés complet d’elaboració i distribució de les barreges nutrients parenterals (NP) com s’arreplega i recomana en el «Consens espanyol sobre la preparació de barreges nutrients parenterals», elaborat per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària l’any 2008. En línia a la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.

11 març 2018